Δηλώσεις Συμμετοχής - Κριτήρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ -ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΥΠΕΡΑΘΛΟΣ 215 ΧΛΜ.       ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Στον αγώνα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αθλητές οι οποίοι έχουν τερματήσει τα τελευταία δύο έτη (2017,2018)καθώς και το τρέχον έτος του αγώνα 2019, σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω αγώνες:
Ευχίδειο Υπέρ-άθλο 215 χλμ. εντός του χρονικού ορίου των 36 ωρών.
Ευχίδειο άθλο  107,5 χλμ. εντός του χρονικού ορίου των 15 ώρών.
Σπάρταθλον, εντός του χρονικού ορίου των 36 ωρών.
Ολύμπιο δρόμο , εντός του χρονικού ορίου των 28 ωρών. 
Δρόμο Αθανάτων , εντός του χρονικού ορίου των 20 ωρών.
Αγώνα 100 χλμ. με επίδοση έως 12 h οι άνδρες- 12.30h  οι γυναίκες
Αγώνα 24h με επίδοση  τουλάχιστον  160 χλμ. οι άνδρες- 150 οι γυναίκες
Αγώνα 48h με επίδοση τουλάχιστον  240 χλμ. οι άνδρες- 220 οι γυναίκες
Rodopi Ultra Tail (ROUT)  100 μίλια  εντός του χρονικού ορίου των 40 ωρών.
VFT Ultra Trail (V.F.U.T.)  100 μίλια εντός του χρονικού ορίου των 40 ωρών
Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι αθλητές/τριες έχουν τερματίσει άλλους αγώνες υπεραπόστασης άνω των 100χλμ. είτε δρόμου, είτε ορεινούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εντός των χρονικών ορίων που δίνουν οι διοργανωτές.
Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, μόνο αν υπάρχει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω κριτήρια , και τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του διοργανωτή ή διαδυκτιακά σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, ώστε να μπορέσει να επαληθευτεί η επίδοση.
Οι δηλώσεις συμμετοχής ανοίγουν στις 30/10/2018  και κλείνουν οριστικά στις 10/4/2019. Οι αθλητές μπορούν σε αυτό το διάστημα να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, και να δηλώσουν την συμμετοχή τους.
Μετά τις 10/4/2019, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση συμμετοχής. 
Θα γίνουν δεκτοί 120 αθλητές εφόσον βέβαια έχουν κάποιο από  τα παραπάνω κριτήρια με σειρά προτεραιότητας. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τις συμμετοχές πριν την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που οι 120 συμμετοχές συμπληρωθούν νωρίτερα.
Παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά όλα τα πεδία της φόρμας.Ιδιαίτερα όταν αναφέρεστε στους αγώνες που έχετε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να είναι σαφές το όνομα του αγώνα, η ημερομηνία και η επίδοσή σας.
Η εγγραφή κάθε αθλητή/τριας ολοκληρώνεται , όταν λάβει μέιλ αποδοχής και καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή του.
Ακόμη θα πρέπει  όλοι να γνωρίζουν ότι ο αγώνας είναι ιδιαίτερα επίπονος και απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση και επαρκή προετοιμασία. Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν κάνει πρόσφατα ιατρικές εξετάσεις και να προσκομίσουν απαραίτητα ιατρική βεβαίωση, όχι παλαιότερη των τριών μηνών , η οποία θα πιστοποιεί την καλή τους υγεία . Την ιατρική βεβαίωση μπορείτε να την αποστέλλετε με μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγώνα ή έστω να την παραδόσετε στην γραμματεία όταν θα πάρετε το νούμερό σας.
Τέλος, όταν θα παραλάβουν τον αριθμό τους οι αθλητές θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη των διοργανωτών η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

TOP