Σταθμοί

CHECK POINTS

ΣΤΑΘΜΟΙ- CP ΧΛΜ Από εκκίνηση-km from start ΧΛΜ Από προηγ. Σταθ.-km from previous CP περιγραφή σημείου-description of the CP Ημέρα-ωραριο/Day open-close
1 5 5 Διασταύρωση Καπαρελλίου
Crossroad of Kaparelli Village
07.00- 07.45
2 10 5 Κανάλι Μόρνου, χωματόδρομος
Mornos River, Dirtyroad
Σημείο Νερού/Water Point
3 13 3 Διασταύρωση Λεύκτρων
Crossroad of Lefktra Village
07.20- 08.40
4 19,7 6,7

Ελλοπία, στο καφενείο/ Ellopia Village, coffee shop


07.45- 09.25
5 24,2 4,5


Ξηρονομή Κεντρικός Σταθμός/ Xironomi Central Station

08.00- 10.00
6 30 5,8 Βενζινάδικο Α.Π. Σταθ. Δ. Βέλλα
Gas Station Α.Π. St. D. Vellas
08.20- 10.40
7 34,5 4,5 Θίσβη Πλατεία Σταθ. Κ. Σταμος
Thisvi Village, Center, St. K. Stamos
08.45- 11.15
8 38,9 4,4

Ανηφόρες Ελικώνα

Ascents of Helikon mountain

09.15- 12.05
9 42,5 3,6                                                               

Μεγάλη στροφή αριστερά με πανοραμική θέα,Στ. Ν. Ξένου/ Big Left Curve with panoramic view St. N. Xenos

09.40- 12.40
10 44,3 1,8 Ευθεία, ελαφρά ανηφ. κλίση αριστερά του δρόμου
Straight Road with mild ascent at the left of the road
 
Σημείο Νερού/Water Point
11 48,5 4,2

Αγία Άννα Κεντρικός Σταθμός/Agia Anna Central Station

10.00- 13.30
12 52,1 3,6

Ανηφόρες προς Αρβανίτσα/Ascents to Arvanitsa Place

Σημείο Νερού/ Water Point
13 55 2,9 Αρβανίτσα ελατοδάσος, Στ. Μουσών
Arvanitsa Spruce Forest St. of Muses
10.40- 14.40
14 58 3

Άϊ Γιώργης, πλάτωμα με ξωκκλήσι στην πλαγιά Στ.Γ. Ψάϊλα. St. George place, right of the road there is a little church on the hill. St. G. Psailas

Σημείο Νερού/Water Point
15 63 5 Κυριάκι, στον κεντρικό δρόμο του χωριού
Kyriaki, central road of the village
11.00- 15.50
16 67,4 4,4 Κατηφόρες μετά το Κυριάκι, πλάτωμα αριστερά
Descents after Kyriaki, open space at the left of the road
Σημείο Νερού/Water Point
17 70 2,6 "Λάκκα" Υπόστεγο στάσης στον κάμπο, Στ. Δ. Κρυστάλλης
"Lakka" little shed  of bus station St. D. Krystallis
11.45- 16.40
18 75,8 5,8 Στείρι στον κεντρικό δρόμο του χωριού
Stiri Village, in the central road
12.30- 17.40
19 80 4,2 Δίστομο στο κέντρο του χωριού, Κεντρικός Σταθμός
Distomo Village center, Central Station
13.10- 18.30
20 85 5 Ανηφόρες προς Αράχωβα, μικρό πλάτωμα δεξιά του δρόμου Στ. Σ. Αγάθου
Ascents to Arachova, place at the right of the road St. S. Agathos
13.30- 19.30
21 88,5 3,5 Ζεμενό Ταβέρνα "Άγγελος" αριστερά του δρόμου
Zemeno "Aggelos" Tavern left of the road
13.45- 20.15
22 92,1 3,6 Τούνελ, στρίβουμε αριστερά ακολουθώντας τον παράπλευρο δρόμο. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ!!! Tunnel. Turn left following the road around. CAUTION, NOT IN TUNNEL! Σημείο Νερού/Water Point
23 95 2,9

Αράχωβα κεντρικός δρόμος

Arachova, central road

14.15- 21.25
24 101,2 6,2 Ταβέρνα ¨Ομφαλός" Κεντρικός Σταθμός
"Omfalos" Tavern Central Station
14.45- 22.15
0 107,5 6,3
ΔΕΛΦΟΙ- ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ/ DELPHI- REVERSAL
15.00- 23.00
         
24 113,8 6,3 Ταβέρνα "Ομφαλός" Κεντρικός Σταθμός
"Omfalos" Tavern Central Station

Κλείνει 00.45

Close time 00.45

23 120 6,2 Αράχωβα στον κεντρικό δρόμο
Arachova Village, central road

Κλείνει 01.45

Close time 01.45

22 122,9 2,9 Τούνελ, στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε τον παράπλευρο δρόμο
Tunnel, we turn right followinf the road around
Σημείο Νερού/Water Point
21 126,5 3,6 Ζεμενό, πλάτωμα αριστερά με ταβέρνες και πλατάνια Στ. Θ. Δελλόπουλου
Zemeno, place with taverns and plane trees St. Th. Dellopoulos

Κλείνει 02.45

Close time 02.45

20 130 3,5 Κατηφόρες για Δίστομο, μικρό πλάτωμα αριστερά Στ. Σ. Αγάθου
Descents to Distomo Village, place at the left of the road St. S. Agathos

Κλείνει 03.30

Close time 03.30

19 135 5 Δίστομο Κέντρο, Κεντρικός Σταθμός
Distomo Village Center, Central Station
19.00- 04.20
18 139,2 4,2 Στείρι Κεντρικός Δρόμος
Stiri Village central road
19.30- 05.00
17 145 5,8 "Λάκκα" υπόστεγο στάσης στον κάμπο, πριν τις ανηφόρες για Κυριάκι Στ. Δ. Κρυστάλλη
"Lakka" little shed of bus station before the ascents to Kyriaki Village St. D. Krystallis
20.00- 06.00
16 147,6 2,6 Ανηφόρες για Κυριάκι, πλάτωμα με εικονοστάσι δεξιά
Ascents to Kyriaki, open space at the right of the road
 
Σημείο Νερού/Water Point
15 152 4,4 Κυριάκι, στον κεντρικό δρόμο του χωριού
Kyriaki, at the central road of the village
 
20.45 - 07.45
14 157 5 Άϊ Γιώργης, πλάτωμα αριστερά με ξωκκλήσι στην πλαγιά,Στ. Γ. Ψάϊλα
St. George place, at the left of the road there is a little church on the hill,St. G. Psailas
Σημείο Νερού/Water Point
13 160 3 Αρβανίτσα ελατοδάσος, χώρος αναψυχής, Στ. Μουσών
Arvanitsa place in the spruce forest, St. of Muses
21.30- 09.15
12 162,9 2,9 Κατηφόρες προς Αγία Άννα
Descents to Agia Anna
Σημείο Νερού/Water Point
11 166,5 3,6 Αγία Άννα- Κεντρικός Σταθμός( φαγητό- φυσιοθεραπέια)
Agia Anna- Central Station ( lunch- physiotherapy)
22.15- 10.30
10 170,4 4,2 Ευθεία με ελαφρά κατηφορική κλίση αριστερά του δρόμου
Straight road with mild descent at the left of the road
Σημείο Νερού/Water Point
9 172,5 1,8 Μεγάλη στροφή δεξιά, με πανοραμική θέα, Στ. Ν. Ξένου
Big right curve with panoramic view, descents, St. N. Xenos
23.15- 11.15
8 176,1 3,6 Κατηφόρες Ελικώνα
Descents of Helikon Mountain
23.45- 12.00
7 180,5 4,4 Θίσβη πλατεία, Στ. Κ. Στάμος
Thisvi Village, center, St. K. Stamos
00.30- 12.50
6 185 4,5 Βενζινάδικο Α.Π. Στ. Δ. Βέλλα
Gus station A.Π. St. D. Vellas
01.00- 13.40
5 190,8 5,8 Ξηρονομή Κεντρικός Σταθμός
Xironomi Central Station
01.45- 14.40
4 195,3 4,5 Ελλοπία, στο καφενείο
Ellopia, coffee shop
02.30- 15.30
3 202 6,7 Διασταύρωση Λεύκτρων/ Crossroads of Lefktra Village 03.15- 16.40
2 205 3 Κανάλι Μόρνου, χωματόδρομος
Mornos River, dirtyroad
Σημείο Νερού/Water point
1 210 5

Διασταύρωση καπαρελλίου/ Crossroad of Kaparelli Village

04.15- 18.10
0 215 5 ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ
PLATAEA FINISH
05.30- 19.00

TOP