Δηλώσεις Συμμετοχής - Κριτήρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ -ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ AΘΛΟΣ  107,5 ΧΛΜ.       ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Στον αγώνα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ενηλικοι  αθλούμενοι. οι οποίοι έχουν τερματήσει τα τελευταία δύο έτη (2018,2019)καθώς και το τρέχον έτος του αγώνα 2020,  σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω αγώνες:

Ευχίδειο άθλο  107,5 χλμ. εντός του χρονικού ορίου των 15 ώρων
 Δρόμο 9 Μουσών-Κλειώ  ή Ερατώ εντός του χρονικού ορίου .
Σαρωνικό δρόμο, Βυζαντινό δρόμο, Αέθλιο δρόμο Νεμέα-Λεβίδι, Κρόνιο Πέρασμα, αγώνα Ψάθα Αλεποχώρι 50 χλμ. μέσα στα χρονικά όρια που δίνουν οι διοργανωτές.
Άλλο αγώνα υπεραπόστασης πάνω από 50χλμ. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εντός των χρονικών ορίων που δίνονται από τους διοργανωτές.
Εχουν τρέξει αγώνα 12ωρο εντός σταδίου , με επίδοση 85χλμ. τουλάχιστον.
Η τουλάχιστον να έχουν στο ενεργητικό τους τρεις μαραθωνίους τα τελευταία δύο χρόνια εκ των οποίων ο ένας, κατά προτίμηση ο τελευταίος,,  να έχει χρόνο 4.30 ώρες.
 Η, τέλος,  να έχουν τερματίσει δύο ορεινούς αγώνες πάνω από 40χλμ. τα τελευταία δύο χρόνια,  μέσα στα χρονικά όρια των διοργανωτών.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, μόνο αν υπάρχει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω κριτήρια , και τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του διοργανωτή ή διαδυκτιακά σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, ώστε να μπορέσει να επαληθευτεί η επίδοση.
Οι δηλώσεις συμμετοχής ανοίγουν στις 30/9/2019  και κλείνουν οριστικά στις 31/3/2020 Οι αθλητές μπορούν σε αυτό το διάστημα να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, και να δηλώσουν την συμμετοχή τους.
Μετά τις 31/3/2020  δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση συμμετοχής.
 Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τις συμμετοχές πριν απο την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά όλα τα πεδία της φόρμας.Ιδιαίτερα όταν αναφέρεστε στους αγώνες που έχετε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να είναι σαφές το όνομα του αγώνα, η ημερομηνία και η επίδοσή σας.
Η εγγραφή κάθε αθλητή/τριας ολοκληρώνεται , όταν λάβει μέιλ αποδοχής και καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή του.
Ακόμη θα πρέπει  όλοι να γνωρίζουν ότι ο αγώνας είναι ιδιαίτερα επίπονος και απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση και επαρκή προετοιμασία. Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν κάνει πρόσφατα ιατρικές εξετάσεις και να προσκομίσουν  απαραίτητα ιατρική βεβαίωση, η  οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη των τριών μηνών , και  θα πιστοποιεί την καλή τους υγεία . Την ιατρική βεβαίωση μπορείτε να την αποστέλλετε με μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγώνα ή έστω να την παραδόσετε στην γραμματεία όταν θα πάρετε το νούμερό σας.
Τέλος, όταν θα παραλάβουν τον αριθμό τους οι αθλητές θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη των διοργανωτών η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.
Ο αγώνας γίνεται βάσει των διεθνών κανονισμών υπεραποστάσεων.

TOP