Κανονισμοί

Ο Ευχίδειος άθλος, ο Ευχίδειος Υπέρ-άθλος και ο δρόμος 9 Μουσών, διεξάγονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

Άρθρο 1
Ο Ευχίδειος άθλος είναι διεθνής ιστορικός  αγώνας δρόμου υπεραπόστασης, ατομικός και καλύπτει την διαδρομή Πλαταιές –Δελφοί ή αντίστροφα, απόστασης 107,5 χλμ. και η διάρκεια του αγώνα είναι 16 ώρες.
Επίσης μπορεί ο αγώνας να πραγματοποιηθεί στην διαδρομή Πλαταιές-Δελφοί-Πλαταιές ή αντίστροφα,  απόσταση 215 χλμ. και η διάρκεια του αγώνα είναι 36 ώρες.
Ακόμη,  η διοργάνωση του αγώνα υπέραπόστασης Δρόμος 9 Μουσών, 59χλμ. πραγματοποείται επί τμήματος της διαδρομής του Ευχίδειου άθλου με οποιαδήποτε φορά   Κάθε χρόνο ο αγώνας αυτός θα αφιερώνεται και σε μια από τις 9 Μούσες.
Πραγματοποιείται είτε μαζί παράλληλα με τον Ευχίδειο άθλο, είτε σε άλλη ημερομηνία  ακόμη και διαδρομή, κατά την κρίση των διοργανωτών.Η διάρκεια του αγώνα είναι  9 'ωρες. Διοργανωτής και των τριών παραπάνω αγώνων είναι ο Διεθνής Όμιλος Ευχίδειος άθλος "ΕΥΧΙΔΑΣ".

Άρθρο 2 
Οι αιτήσεις συμμετοχής των δρομέων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την καταλυτική ορισθήσα ημερομηνία για κάθε αγώνα του τρέχοντος έτους,  ή μέχρι την ημερομηνία παρατάσεως που τυχόν θα δοθεί,  διαφορετικά  δεν θα γίνονται δεκτές. Η επιλογή των αθλητών γίνεται από την οργανωτική επιτροπή, βάσει  κριτηρίων  και είναι αμετάκλητη. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή μία αίτηση παρά το γεγονός ότι αυτή πληρεί τα τυπικά κριτήρια , για λόγους που δεν υποχρεούται να εξηγήσει στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3
Οι δρομείς θα πρέπει να παρουσιαστούν στην εκκίνηση τουλάχιστον μία ώρα πριν , για έλεγχο. Αν δεν εμφανιστεί εγκαίρως ο αθλητής, αποκλείεται από τον αγώνα.

Άρθρο 4
Οι δρομείς θα πρέπει να φέρουν ιατρικό πιστοποιητικό  που να βεβαιώνει την καλή τους υγεία και να τους επιτρέπει την συμμετοχή στον αγώνα  Η ιατρική βεβαίωση θα πρέπει να είναι πρόσφατη, όχι παλαιότερη των τριών μηνών πριν τον αγώνα 

Άρθρο 5
Οι δρομείς συμμετέχουν στον αγώνα αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και απαλλάσουν  τους διοργανωτές και κάθε εμπλεκόμενο στον αγώνα (κριτές, εθελοντές, χορηγούς)  από κάθε ευθύνη  για οτιδήποτε τους συμβεί κατά την διάρκεια αλλά και μετά τον αγώνα. Οι αθλητές  θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο αγώνας είναι επίπονος, και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους , τους επιτρέπει να συμμετέχουν, και ότι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα γι αυτό. Επίσης οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ιατρική κάλυψη που τους παρέχεται, δεν είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή του αγώνα και σε όλα τα σημεία της διαδρομής.

Άρθρο 6 
Αν οι αθλητές έχουν προσωπικά είδη που θέλουν να παραλάβουν σε κάποιους σταθμούς, θα πρέπει να τα παραδώσουν στην οργανωτική επιτροπή συσκευασμένα, με τον αριθμό τους και τον αριθμό του σταθμού που επιθυμούν να τα παραλάβουν, την προηγουμένη του αγώνα, ή μέχρι την ώρα που ορίζεται κάθε φορά από τους διοργανωτές.Πακέτα αθλητών (drop bags) τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή άλλα προσωπικά είδη των αθλητών που έχουν αφήσει στους σταθμούς κατά την διέλευση τους συλλέγονται και μεταφέρονται στο τερματισμό  μετά το πέρας των αγώνων.ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι διοργανωτές δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλλεια αντικειμένου από τους σταθμούς ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο. Συνιστούμε στους αθλητές να μην τοποθετούν στα drop bags  αντικείμενα  απαραίτητα ή αξίας γι αυτούς ( κλειδιά, κινητά, χρήματα, συσκευές κλπ)

Άρθρο 7
Μετά το όριο τερματισμού των 16 ή των 36  ωρών, ή των 9  ωρών,  ο αθλητής συνεχίζει αν θέλει τον αγώνα με δική του ευθύνη, όμως  οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε αυτή την περίπτωση, δεδομένου ότι ο αθλητής είναι πλέον εκτός αγώνα.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχει αποκλειστεί  για οποιοδήποτε λόγο, και αυτός συνεχίζει.

Άρθρο 8
Οι δρομείς πρέπει να τρέχουν στα αριστερά  του δρόμου για την ασφάλεια τους, , εκτός από ορισμένα τμήματα της διαδρομής , τα οποία θα προσδιορίζονται και θα γνωστοποιούνται. Στα τμήματα αυτά θα επιτρέπεται η κίνηση στο  δεξί   μέρος της οδού.

Άρθρο 9
Αν υπάρχει συμμετοχή ξένων αθλητών , επιτρέπεται να φέρουν τη σημαία και το έμβλημα της χώρας τους στην περιβολή τους.

Άρθρο 10
Οι δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό τους εμφανώς στο στήθος και την πλάτη καθ΄όλη την διάρκεια του αγώνα, όπως και τα διακριτικά σήματα των χορηγών του αγώνα.  

Άρθρο 11
Απαγορεύεται η αναγραφή μηνυμάτων ή συνθημάτων στην περιβολή των δρομέων.

Άρθρο 12
Οι δρομείς υποχρεούνται να επιδεικνύουν τον αριθμό τους σε κάθε σταθμό ελέγχου ή υπεύθυνο του αγώνα. ΄Αρνηση επίδειξης του αριθμού , επιφέρει αποκλεισμό του αθλητή.

Άρθρο 13
Απαγορεύεται οι δρομείς να δέχονται οποιαδήποτε βοήθεια εκτός των σταθμών ανεφοδιασμού και ελέγχου, καθώς επίσης να κινούνται ακολουθούμενοι από όχημα, ποδήλατο, ή άτομο ξένο προς τον αγώνα, πλην των υπευθύνων του αγώνα.
Σε περίπτωση που θα πιαστεί δρομέας από τους υπευθύνους του αγώνα να δέχεται βοήθεια δυο φορές κατά τα ως άνω θα αποκλείεται από τον αγώνα.

Άρθρο 14
Απαγορεύεται καθ΄ όλη τη διαδρομή η επιβίβαση ή η μεταφορά  δρομέων με όχημα. Στην περίπτωση που θα υποπέσει δρομέας στην παράβαση αυτή, θα αποκλείεται από τον αγώνα.

Άρθρο 15
Οι δρομείς πρέπει να ακολουθούν την προκαθορισμένη  διαδρομή. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρεκκλίνουν της διαδρομής, θα πρέπει για να συνεχίσουν τον αγώνα να επιστρέψουν πεζή στο σημείο της παρεκκλίσεώς τους. Διευκρινίζεται ότι μόνο υπεύθυνος του αγώνα μπορεί να μεταφέρει με όχημα τον δρομέα στο σημείο που έχασε την διαδρομή.

Άρθρο 16
Αποκλείονται από τον αγώνα αθλητές που χρησιμοποιούν απαγορευμένες ουσίες.

Άρθρο 17
Για λόγους εγρήγορσης και ασφάλειας απαγορεύεται η χρήση από τον δρομέα  ραδιοφώνου, mp3 player κλπ.

Άρθρο 18
Οι δρομείς που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον αγώνα, πρέπει να το δηλώσουν  στον πρώτο σταθμό ελέγχου που θα συναντήσουν, ή ακόμα  και  στον πρώτο υπεύθυνο που θα συναντήσουν. Θα πρέπει να υπογράψουν το αντίστοιχο έντυπο αποχώρησης και να παραδώσουν τους αριθμούς τους..

Άρθρο 19
Δρομέας που εγκατέλειψε  δεν μπορεί να παραμείνει στον αγώνα και  να ξαναμπεί αργότερα και να τρέχει χωρίς  αριθμό. Θα πρέπει να μετακινηθεί με τα μέσα μεταφοράς του διοργανωτή  στον τερματισμό. Στην περίπτωση που  θα μεταφερθεί με δικό του αυτοκίνητο, θα πρέπει να το σημειώσει στο έντυπο εγκατάλειψης.

Άρθρο 20
Οι αθλητές θα πρέπει υποχρεωτικά να φτάνουν στους σταθμούς, οι οποίοι αποτελούν  και σημεία αποκλεισμού ,το αργότερο μέχρι την ώρα κλεισίματός τους, ή αν αυτό κριθεί λογικό, μπορεί να του επιτραπεί  να φτάσει στον επόμενο σταθμό, όμως, πριν αυτός κλείσει.
Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τον αγώνα. 

Άρθρο 21
Αν ο αθλητής  έχει συνοδό, οφείλει να δώσει τα στοιχεία και τον αριθμό  αυτοκινήτου  το αργότερο 20 ημέρες πριν τον αγώνα.
Το αυτοκίνητο κάθε συνοδού θα φέρει διακριτικά στοιχεία που θα δοθούν, και θα αναφέρουν τον αθλητή που υποστηρίζει. Τα διακριτικά θα δοθούν  μαζί με το νούμερο του αθλητή.

Άρθρο 22
Οι δρομείς και οι συνοδοί τους θα πρέπει να γνωρίζουν τους κανονισμούς του αγώνα.
Για τυχόν διευκρινήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους υπεύθυνους του αγώνα.

Άρθρο 23
Όλοι οι συμμετέχοντες, δρομείς, συνοδοί, εθελοντές, κριτές, κλπ. θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το περιβάλλον, και να το προστατεύουν από κάθε ρύπανση.

Άρθρο 24
Απαγορεύεται να κυκλοφορούν κατά την διαδρομή ή να σταθμεύουν σε οποιοδήποτε σημείο σε όλο το 16ωρο  ή 36 ωρα ή το 9 ωρο  του αγώνα, οχήματα και ποδήλατα φιλάθλων, φίλων, και υποστηρικτών  των δρομέων. Επιτρέπεται μόνο στα κάτωθι οχήματα και εφόσον έχουν την άδεια της επιτροπής του αγώνα.
1. Οχήματα που παρέχουν ιατρική βοήθεια ή φυσιοθεραπευτική αγωγή. Τα οχήματα αυτά είναι υποχρεωμένα να παρέχουν ιατρική βοήθεια  σε όλους ανεξαιρέτως τους δρομείς αν τους ζητηθεί, και όχι μόνο σε αυτούς που υποστηρίζουν.
2. Οχήματα τηλεοπτικών , φωτογραφικών συνεργείων και ΜΜΕ. Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να σταθμεύουν μακριά από τους δρομείς  για να μην τους παρενοχλούν και να μην θεωρηθεί  ότι παρέχουν βοήθεια.

Άρθρο 25
Για λόγους ασφάλειας , η κυκλοφορία των αυτοκινήτων των συνοδών αλλά και όλων των εμπλεκομένων στον αγώνα, θα πρέπει να γίνεται αργά και με πολύ προσοχή.
Επίσης κατά την διάρκεια της νύχτας οφείλουν όλα τα οχήματα του αγώνα , να έχουν αναμμένα τα alarm .

Άρθρο 26
Οι συνοδοί δεν θα πρέπει να κινούνται με την ταχύτητα των δρομέων. Αυτό θεωρείται αθέμιτη βοήθεια και ο αθλητής αποκλείεται.  Επίσης απαγορεύεται αυστηρά  οι συνοδοί των αθλητών, φίλοι, φίλαθλοι, κλπ. .άτομα να κινούνται ανάποδα (προς τα πίσω) από τη φορά  του αγώνα.

Άρθρο 27
Γενικά, η παράβαση των κανονισμών του αγώνα από τους συνοδούς , συνεπάγεται τον αποκλεισμό των αθλητών που υποστηρίζουν.

Άρθρο 28
Τα σημεία ελέγχου και ανεφοδιασμού μπορούν να αλλάξουν θέση χωρίς προειδοποίηση, για διάφορους λόγους, όπως έργα, καιρικές συνθήκες , φωτισμός κλπ.

Άρθρο 29
Για να τηρηθεί το αθλητικό πνεύμα, και τα ολυμπιακά ιδεώδη , οι δρομείς θα πρέπει να επιδεικνύουν άψογη συμπεριφορά  και να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους συναθλητές τους και τους υπεύθυνους του αγώνα. Εξάλλου  ο Ευχίδειος άθλος είναι αγώνας ιστορικού περιεχομένου που οφείλουμε όλοι να έχουμε τον απαιτούμενο σεβασμό.

Άρθρο 30
Οι τερματίσαντες  αθλητές και αθλήτριες ανεξαρτήτως σειράς τερματισμού, οφείλουν να είναι παρόντες κατά την τελετή απονομής των επάθλων. Αθλητής ή αθλήτρια που  για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει από την τελετή απονομής  δεν θα βραβευτεί και χάνει τα αναμνηστικά έπαθλα και δώρα του αγώνα. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος, όπου ο αθλητής αδυνατεί να παρευρεθεί στην τελετή, οφείλει να ενημερώσει γι αυτό εκ των προτέρων.

Άρθρο 31
Οποιαδήποτε περίπτωση που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, θα επιλύεται επί τόπου  από τον Αλυτάρχη του αγώνα, ή  τον παρόντα έφορο.

Άρθρο 32
Απαγορεύεται η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση του αγώνα, καθώς και η προβολή αυτού του υλικού στα  πάσης φύσεως ΜΜΕ χωρίς την έγγραφη άδεια των διοργανωτών.
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του αγώνα καθώς και το φωτογραφικό υλικό είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία των διοργανωτών.

Αρθρο 33
Οι τυχόν ενστάσεις, γίνονται εγγράφως και παραδίδονται στους υπέύθυνους του αγώνα μέχρι το  πρωί της Κυριακής ώρα 10.00 το αργότερο. Η εξέταση των ενστάσεων και οι σχετικές αποφάσεις παραμένουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των υπευθύνων του αγώνα.

Αρθρο 34
Οι αθλητές αποκλείονται από τον αγώνα
 Για μη τήρηση των άρθρων του κανονισμού.
 Για την εκτός  χρόνου διέλευσή τους από τους σταθμούς.
 Αν το κρίνουν οι γιατροι του αγώνα. Η Οργανωτική επιτροπή εφαρμόζει συστημα ελέγχου των παραβάσεων των κανονισμών με την διαδικασία κίτρινων και κόκκινων καρτών.

Αρθρο 35                                                                                                                           
Κατά την διάρκεια της νύχτας, όλοι οι δρομείς, θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά φακό κεφαλής, κόκκινο φωτάκι στην πλάτη και να φορούν ενδύματα με αντανακλαστικά. Αθλητές οι οποίοι δεν φέρουν τον απαιτούμενο αυτό εξοπλισμό, θα αποκλεόνται από τον αγώνα.

Αρθρο 36
Οι υπέυθυνοι της οργανωτικής επιτροπής, μπορούν να επεμβαίνουν και να παρατηρούν τους συνοδούς των αθλητών σε περίπτωση παράβασης των κανονισμών. Η επέμβαση αυτή, επηρεάζει άμεσα τον αθλητή τους.

Αρθρο 37
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα οποιασδήποτε μεταβολής  ( αλλάγή ημερομηνίας τέλεσης,  αλλαγή του σημείων των σταθμών, αλλάγή ώρας, κλπ) , ακόμη και ματαίωσης του αγώνα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο  Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα ή αδυναμίας έναρξης για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες , αποκλεισμός δρόμων, απεργίες, απαγόρευση από τις αρχέςκλπ) , ο συμμετέχων δεν έχει το δικαίωμα να     απαιτήσει την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής ή την πίστωση της για μελλοντικό αγώνα,  καθώς επίσης αναλογική αποζημίωση για άλλες δαπάνες , όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής.

Αρθρο 38 

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής από κάποιον αθλητή , αν αυτό γίνει μέχρι 28/2/2024 για τον Ευχίδειο Υπέρ-άθλο και μέχρι  15/3/2024 για τον Ευχίδειο άθλο και τον δρόμο 9 Μουσών,  θα του επιστραφεί το 50% της οικονομικής συμμετοχής , εφόσον την έχει καταβάλλει.. Για ακύρωση μετά τις 28/2/2024 και 15/3/2024 αντίστοιχα,  δεν γίνεται ουδεμία επιστροφή χρημάτων, ούτε πιστώνεται για το μέλλον.

TOP