Δηλώσεις Συμμετοχής - Κριτήρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ -ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΥΠΕΡΑΘΛΟΣ 215 ΧΛΜ.       

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2024: Στον αγώνα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή  ενήλικοι αθλητές

οι οποίοι έχουν τερματήσει τα τελευταία τρία  έτη( 2021-2022-,2023)καθώς και το τρέχον έτος του αγώνα 2024, σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω αγώνες:
Ευχίδειο Υπέρ-άθλο 215 χλμ. εντός του χρονικού ορίου των 36 ωρών.
Ευχίδειο άθλο  107,5 χλμ. εντός του χρονικού ορίου των 16 ώρών.

Σπάρταθλον, εντός του χρονικού ορίου των 36 ωρών

Ολύμπιο δρόμο , εντός του χρονικού ορίου των 28 ωρών.

Δρόμο Αθανάτων , εντός του χρονικού ορίου των 24 ωρών .

Στα χνάρια των Ηρώων (Θεσπιές -Θερμοπούλες) στο χρονικό όριο των διοργανωτών
Αγώνα 100 χλμ. με επίδοση έως 12.30 h οι άνδρες- 13.30h  οι γυναίκες
Αγώνα 24h με επίδοση  τουλάχιστον  150 χλμ. οι άνδρες- 140 οι γυναίκες
Αγώνα 48h με επίδοση τουλάχιστον  240 χλμ. οι άνδρες- 220 οι γυναίκες
Rodopi Ultra Tail (ROUT)  100 μίλια  εντός του χρονικού ορίου .
VFT Ultra Trail (V.F.U.T.)  100 μίλια εντός του χρονικού ορίου.
Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι αθλητές/τριες έχουν τερματίσει άλλους έγκυρους  αγώνες υπεραπόστασης από 100χλμ .τουλάχιστον και άνω  είτε δρόμου, είτε ορεινούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εντός των χρονικών ορίων που δίνουν οι διοργανωτές.
Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, μόνο αν υπάρχει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω κριτήρια , και τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του διοργανωτή ή διαδυκτιακά σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, ώστε να μπορέσει να επαληθευτεί η επίδοση.
Οι δηλώσεις συμμετοχής ανοίγουν εντός του Νοεμβρίου   και κλείνουν οριστικά στις 30/3/2024. Οι αθλητές μπορούν σε αυτό το διάστημα να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, και να δηλώσουν την συμμετοχή τους.
Μετά τις 30/3/2024, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση συμμετοχής. 
Παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά όλα τα πεδία της φόρμας.Ιδιαίτερα όταν αναφέρεστε στους αγώνες που έχετε κάνει τα τελευταία τρία  χρόνια πρέπει να είναι σαφές το όνομα του αγώνα, η ημερομηνία και η επίδοσή σας.
Η εγγραφή κάθε αθλητή/τριας ολοκληρώνεται , όταν λάβει μέιλ αποδοχής και καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή του.
Ακόμη θα πρέπει  όλοι να γνωρίζουν ότι ο αγώνας είναι ιδιαίτερα επίπονος και απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση και επαρκή προετοιμασία.Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν κάνει πρόσφατα ιατρικές εξετάσεις και να προσκομίσουν  απαραίτητα ιατρική βεβαίωση, η  οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη των τριών μηνών , και  θα πιστοποιεί την καλή τους υγεία . Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ!. Την ιατρική βεβαίωση μπορείτε να την αποστέλλετε με μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγώνα ή έστω να την παραδόσετε στην γραμματεία όταν θα πάρετε το νούμερό σας.
Τέλος, όταν θα παραλάβουν τον αριθμό τους οι αθλητές θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη των διοργανωτών η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

TOP