Δηλώσεις Συμμετοχής - Κριτήρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - 24ος ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ AΘΛΟΣ  107,5 ΧΛΜ.    17-19 ΜΑΪΟΥ 2024 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Στον αγώνα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ενηλικοι  αθλούμενοι. οι οποίοι έχουν τερματήσει τα τελευταία τρία έτη (2021,2022, 2023 ) καθώς και το τρέχον έτος του αγώνα 2024,  σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω αγώνες:

- Ευχίδειο άθλο  107,5 χλμ. εντός του χρονικού ορίου των 16 ώρων
-  Δρόμο 9 Μουσών εντός του χρονικού ορίου .
- αγώνα υπεραπόστασης  από 50χλμ. και πάνω, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εντός των χρονικών ορίων που δίνονται από τους διοργανωτές.
-  Εχουν τρέξει αγώνα 12ωρο εντός σταδίου , με επίδοση 85χλμ. τουλάχιστον.
- Η τουλάχιστον να έχουν στο ενεργητικό τους τρεις μαραθωνίους τα τελευταία δύο χρόνια με χρόνο εως  4.30 'ωρες.
-  Η, τέλος,  να έχουν τερματίσει δύο ορεινούς αγώνες πάνω από 40χλμ. τα τελευταία δύο χρόνια,  μέσα στα χρονικά όρια των διοργανωτών.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, μόνο αν υπάρχει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω κριτήρια , και τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του διοργανωτή ή διαδυκτιακά σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, ώστε να μπορέσει να επαληθευτεί η επίδοση.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ανοίξουν εντός του Νοεμβρίου  και κλείνουν οριστικά στις 30/3/2024. Οι αθλητές μπορούν σε αυτό το διάστημα να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, και να δηλώσουν την συμμετοχή τους.
Μετά τις 30/3/2024 δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση συμμετοχής.
Παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά όλα τα πεδία της φόρμας.Ιδιαίτερα όταν αναφέρεστε στους αγώνες που έχετε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να είναι σαφές το όνομα του αγώνα, η ημερομηνία και η επίδοσή σας.
Η εγγραφή κάθε αθλητή/τριας ολοκληρώνεται , όταν λάβει μέιλ αποδοχής και καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή του.
Ακόμη θα πρέπει  όλοι να γνωρίζουν ότι ο αγώνας είναι ιδιαίτερα επίπονος και απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση και επαρκή προετοιμασία. Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν κάνει πρόσφατα ιατρικές εξετάσεις και να προσκομίσουν  απαραίτητα ιατρική βεβαίωση, η  οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη των τριών μηνών , και  θα πιστοποιεί την καλή τους υγεία .

 Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ!! Την ιατρική βεβαίωση μπορείτε να την αποστέλλετε με μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγώνα ή έστω να την παραδόσετε στην γραμματεία όταν θα πάρετε το νούμερό σας.
Τέλος, όταν θα παραλάβουν τον αριθμό τους οι αθλητές θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη των διοργανωτών η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.Μπορείτε να την "κατεβάσετε" και να την στείλετε μαζί με την αίτηση . 
 

TOP