Δηλώσεις Συμμετοχής - Κριτήρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ -ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ AΘΛΟΣ  107,5 ΧΛΜ.       

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Στον αγώνα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ενηλικοι  αθλούμενοι. οι οποίοι έχουν τερματήσει τα τελευταία τρία έτη (2018,2019, 2020 )καθώς και το τρέχον έτος του αγώνα 2021,  σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω αγώνες:

μόνο για τον αγώνα του 2021 λαμβάνονται υπ' όψιν τα τελευταία τρία έτη,  2018.2019, 2020 και όχι τα τελευταία δύο, όπως συνηθίζουμε, διότι λογω  covid-19 ,το 2020  μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν ελάχιστοι αγώνες και επομένως οι αθλητές είχαν πολύ περιορισμένη δυνατότητα να αποκτήσουν κριτήριο μέσα στο 2020 )

- Ευχίδειο άθλο  107,5 χλμ. εντός του χρονικού ορίου των 15 ώρων
-  Δρόμο 9 Μουσών-Κλειώ  ή Ερατώ εντός του χρονικού ορίου .
- Σαρωνικό δρόμο, Βυζαντινό δρόμο, Αέθλιο δρόμο Νεμέα-Λεβίδι, Κρόνιο Πέρασμα, αγώνα Ψάθα Αλεποχώρι 50 χλμ. μέσα στα χρονικά όρια που

      δίνουν οι  διοργανωτές.

- Asgata ultra 70K ( Κύπρος)  εντός του χρονικού ορίου που δίνουν οι διοργανωτές.
 -  Άλλο αγώνα υπεραπόστασης πάνω από 50χλμ. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εντός των χρονικών ορίων που δίνονται από τους διοργανωτές.
-  Εχουν τρέξει αγώνα 12ωρο εντός σταδίου , με επίδοση 85χλμ. τουλάχιστον.
- Η τουλάχιστον να έχουν στο ενεργητικό τους τρεις μαραθωνίους τα τελευταία δύο χρόνια εκ των οποίων ο ένας, κατά προτίμηση ο τελευταίος,,         να έχει χρόνο 4.30 'ωρες.
-  Η, τέλος,  να έχουν τερματίσει δύο ορεινούς αγώνες πάνω από 40χλμ. τα τελευταία δύο χρόνια,  μέσα στα χρονικά όρια των διοργανωτών.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, μόνο αν υπάρχει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω κριτήρια , και τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του διοργανωτή ή διαδυκτιακά σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, ώστε να μπορέσει να επαληθευτεί η επίδοση.
Οι δηλώσεις συμμετοχής ανοίγουν στις 12/11/2020  και κλείνουν οριστικά στις 5/7/2021. Οι αθλητές μπορούν σε αυτό το διάστημα να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, και να δηλώσουν την συμμετοχή τους.
Μετά τις 5/7/2021  δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση συμμετοχής.
 Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τις συμμετοχές πριν απο την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά όλα τα πεδία της φόρμας.Ιδιαίτερα όταν αναφέρεστε στους αγώνες που έχετε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να είναι σαφές το όνομα του αγώνα, η ημερομηνία και η επίδοσή σας.
Η εγγραφή κάθε αθλητή/τριας ολοκληρώνεται , όταν λάβει μέιλ αποδοχής και καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή του.
Ακόμη θα πρέπει  όλοι να γνωρίζουν ότι ο αγώνας είναι ιδιαίτερα επίπονος και απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση και επαρκή προετοιμασία. Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν κάνει πρόσφατα ιατρικές εξετάσεις και να προσκομίσουν  απαραίτητα ιατρική βεβαίωση, η  οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη των τριών μηνών , και  θα πιστοποιεί την καλή τους υγεία . Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ!! Την ιατρική βεβαίωση μπορείτε να την αποστέλλετε με μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγώνα ή έστω να την παραδόσετε στην γραμματεία όταν θα πάρετε το νούμερό σας.
Τέλος, όταν θα παραλάβουν τον αριθμό τους οι αθλητές θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη των διοργανωτών η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.
Ο αγώνας γίνεται βάσει των διεθνών κανονισμών υπεραποστάσεων.

TOP