Δηλώσεις Συμμετοχής - Κριτήρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ -ΔΡΟΜΟΣ 9 ΜΟΥΣΩΝ- ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ  59 ΧΛΜ. 18 ΜΑΙΟΥ 2024

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Στον αγώνα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ενήλικες  αθλητές οι οποίοι έχουν τερματήσει τα τελευταία τρία  έτη (2021,2022,2023 )καθώς και το τρέχον έτος του αγώνα 2024, σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω αγώνες:

- Δρόμο 9 Μουσών εντός του χρονικού ορίου .
- Ευχίδειο άθλο 107,5 χλμ. εντός του χρονικού ορίου των 16 ωρών.
- Άλλο αγώνα υπεραπόστασης ( αγώνα μεγαλύτερο από μαραθώνιο ) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εντός των χρονικών ορίων που δίνονται από τους διοργανωτές.
- Οποιονδήποτε ορεινό αγώνα πάνω από 30 χλμ. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- Η τουλάχιστον να έχουν στο ενεργητικό τους  έναν  μαραθωνίο τα τελευταία δύο χρόνια .
Η
αίτηση γίνεται αποδεκτή, μόνο αν υπάρχει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω κριτήρια , και τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του διοργανωτή ή διαδυκτιακά σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, ώστε να μπορέσει να επαληθευτεί η επίδοση.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ανοίξουν εντός του Νοεμβρίου   και κλείνουν  10/4/2024. Οι αθλητές μπορούν  σε αυτό το διάστημα να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, και να δηλώσουν την συμμετοχή τους. Μετά τις 10/4/2024, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση συμμετοχής.
Παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά όλα τα πεδία της φόρμας.Ιδιαίτερα όταν αναφέρεστε στους αγώνες που έχετε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να είναι σαφές το όνομα του αγώνα, η ημερομηνία και η επίδοσή σας.
Η εγγραφή κάθε αθλητή/τριας ολοκληρώνεται , όταν λάβει μέιλ αποδοχής και καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή του.
Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν κάνει πρόσφατα ιατρικές εξετάσεις και να προσκομίσουν  απαραίτητα ιατρική βεβαίωση, η  οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη των τριών μηνών , και  θα πιστοποιεί την καλή τους υγεία . Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ! Την ιατρική βεβαίωση μπορείτε να την αποστέλλετε με μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγώνα ή έστω να την παραδόσετε στην γραμματεία όταν θα πάρετε το νούμερό σας.
Τέλος, όταν θα παραλάβουν τον αριθμό τους οι αθλητές θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη των διοργανωτών η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.
Ο αγώνας γίνεται βάσει των διεθνών κανονισμών υπεραποστάσεων.

TOP